Implementation Service – hmeonot.org.il

– עמוד תרומות עי שימוש נטו בפלאגין סימפל פיימנט – תשלומים חד פעמיים והוראת קבע.

– תוסף wf-jobboards – שילוב של מנגנון סליקה קארדקום לתשלומים חד פעמיים ללא הוראות קבע, בגלל איך שעובד הפלאגאין, וקארדקום יש צורך בפיתוח יותר מורחב לשילוב הוראות קבע – לכן אני מוציא אותו מהמכלול כרגע.- תוסף form-maker –

לא אוכל להציע לך את הפתרון לפי איך שאתה דורש מסיבה שזה יהיה פתרון לא איכותי, מסובך ולא יאפשר לקבל עדכונים לתוספים – וגם אם לשקול אותו המחיר יהיה הרבה יותר גבוה (סיבה בהמשך). –לכן התצורה היחידה היא שהדף תשלום יהיה נפרד לטופס ויהיה לפני או אחרי הרישום – ולא משולב במנגנון התוסף, יהיה אפשרות לתשלום חד פעמי והוראות קבע.

Payment

Full name as displayed on card
Name on card is required.
Credit card number is required.
Required.
Required.
Required.
Card owner ID (official ID)
Card owner ID number required.
Was this article helpful to you? Yes No

Comments are closed.